Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như nâng cao uy tín của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thiết kế xây nhà, http://thietkexaynha.vn/  không ngừng củng cố và nâng cao chính sách bảo mật thông tin cá nhân với những điều khoản cụ thể dưới đây.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm phục vụ cho mục đích tư vấn và hỗ trợ thiết kế xây nhà theo đúng như yêu cầu của khách hàng

Những thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ được ghi nhận, xử lý và lưu trữ trong hệ thống để tiện lợi cho quá trình lên ý tưởng, thiết kế, tư vấn, hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi mục đích nói trên và chỉ lưu hành nội bộ. Thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối và không để bị rò rỉ dưới bất cứ hình thức nào

Chỉ có những người có thẩm quyền theo như quy định mới có thể tiếp cận, chỉnh sửa, quản lý những thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống phần mềm của chúng tôi.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Chỉ có những đối tượng, phòng ban có thẩm quyền và đảm nhận nhiệm vụ thu thập, quản lý thông tin của khách hàng theo như quy định mới có thể thực hiện công việc thu thập, quản lý thông tin thông qua phần mềm của công ty.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên phần mềm. Mọi thao tác để tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân đều được thực hiện ngay trên phần mềm bởi những đối tượng có thẩm quyền của công ty. Cho nên, các thao tác được thực hiện đều có thể được quản lý thông qua lịch sử được lưu trong phần mềm

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Với tiêu chí đặt sự an toàn và bảo mật thông tin khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin của khách hàng bằng mọi cách và không để thông tin bị rò rỉ hay sử dụng vào mục đích bất hợp pháp nào.

Trong trường hợp khách hàng phát hiện thông tin cá nhân của mình bị rò rỉ dưới bất cứ hình thức nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được xem xét và giải quyết. Chúng tôi cam kết giải quyết triệt để và bồi thường tương ứng với mức thiệt hại