Công ty tư vấn thiết kế xây dựng PHAN KIẾN PHÁT phụ trách thi công gồm 5 giám đốc xí nghiệp hoạt động trải khắp các vùng miền.    Sơ đồ tổ chức
Giám đốc xí nghiệp thi công PKP

Sơ đồ tổ chức
GĐXN1: PHAN VĂN MINH
Hoạt động: phụ trách tư vấn thi công bảo trì khu vực Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5.
Nhân lực:
+ Giám sát công trình: Kỹ sư giám sát gồm 4 người.
+ Bộ phận cung ứng vật tư: 3 người.
+ Tổ thi công đào đất, đổ bê tông 20 người: gồm 2 đội trưởng.
+ 5 đội thi công phần thô 65 người, gồm 5 đội trưởng.
+ 3 đội thi công hoàn thiện: 30 người, gồm 3 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công điện nước: 18 người gồm 2 đội trưởng.
+ 2 Đội thi công sơn nước: 26 người gồm 2 đội trưởng.

 

=> Tất cả các đội được gắn kết với nhau thông qua các đội trưởng và giám sát dưới sự phân công và chỉ đạo của giám đốc xí nghiệp, chúng tôi mang đến cho khách hàng các sản phẩm xây dựng hoàn hảo nhất.